Medikal Sözleşme içerisinde yer alan Sözleşme Başvuru Formu (Ek/6/2) gereğince; “Eczane Tanımlayıcı No” ibaresinin TİTUBB kayıt numarasını ifade etmesinden dolayı, TITUBB kaydı bulunmayan eczacıların e-İmza temin ederek TITUBB kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.